KULLANIM KOŞULLARI ve ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

İŞBU KULLANIM KOŞULLARI ve ÜYELİK SÖZLEŞMESİ, APPY İSİMLİ UYGULAMADA SUNULAN HİZMLETDEN FAYDALANABİLMENİZ VE KULLANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ ŞART VE KOŞULLARI İÇERMEKTEDİR. UYGULAMANIN KULLANILMASI İŞBU KULLANIM KOŞULLARI ve ÜYELİK SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİNİN PEŞİNEN BEYAN, KABUL VE TAAHHÜT EDİLDİĞİ ANLAMINDA GELİR.

 1. TARAFLAR

1.1. İşbu Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) merkezi Fetih Mah. Tahralı Sk. Kavakyeli İş Merkezi A blok 11.kat Daire No: 30 Ataşehir / İSTANBUL adresinde bulunan GMC OTOMASYON VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“GMC”) ile GMC’ye ait APPY mobil Uygulamasına üye olmak için işbu Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi ile ayrılmaz parçası olan ekine ve Uygulamada yer alan şartlar ve kurallara onay veren Üye arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

1.2. GMC ve Üye işbu Sözleşme’de münferiden “Taraf” ve müştereken “Taraflar” olarak anılacaklardır.

 1. TANIMLAR

Uygulama: APPY isimli mobil uygulamalar.

Kullanıcı: Uygulama’ya erişimde bulunan tüm gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

Üye: GMC ile akdettiği Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi kapsamında Uygulama’ya üye olan ve Üyelik Hesabı üzerinden ürün ilanları yayınlayan tüzel/gerçek kişi üyeyi ifade eder.

Hizmet: Üye’nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmeleri ve Üye’nin Üyelik Hesabı üzerin yayınladığı gıda ürünlerine ilişkin ilanların Kullanıcı’lar tarafından görüntülenmesini sağlamak amacıyla GMC tarafından ücret karşılığında veya ücretsiz olarak Uygulama’da sunulan ilan, yayınlama ve benzeri uygulamaları ifade eder. GMC Uygulama içerisinde sunulan Hizmet’lerinde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir.

Üyelik Hesabı: Üye’nin Uygulama içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, Üyelik bilgilerini güncelleyebildiği, ürün ilanlarını yayınlayabildiği, yayınlamış olduğu ürün ilanlarını görebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği “kullanıcı adı” ve “şifre” ile Uygulama üzerinden eriştiği Üye’ye özel sanal alanların bütünü.

İçerik: Uygulama’da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.

 1. SÖZLEŞME’NİN KONUS VE KAPSAMI

3.1. İşbu Sözleşme’nin konusunu, Uygulama üzerinde GMC ya da GMC’nin belirlediği iş ortağı tarafından sunulan Hizmetler’den, Üye’lerin yararlanmasına ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır.

3.2. İşbu Sözleşme uyarınca Üye, GMC tarafından yönetilmekte olan Uygulama’ya üye olmak ve Üyelik Hesabı’ndan ürün ilanlarını yayınlayabilmek, GMC ise Üye’nin yayınladığı ilan başına kendisine ödeyeceği ücret karşılığında Uygulama hizmetlerinden Üye’yi faydalandırmak istemektedir.

3.3. İşbu Sözleşmenin ekleri ve Uygulama’da sunulan GMC hizmetlerinin kullanımına ilişkin tüm yazılı süreçler, açıklamalar, ek diğer tüm dokümanlar Sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olacaktır.

 1. ÜYE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Üye’lik statüsünün kazanılması için, yeni hesap oluştur sayfasında talep edilen bilgilerin doğru ve güncel bilgilerle doldurması ve işbu Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi’nin elektronik ortamda onaylanması gerekmektedir. Üye, Uygulamaya üye olurken vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru ve tam olduğunu, sahte olmadığını, iş bu bilgilerin sahte ve/veya yanlış olmasından kaynaklanabilecek her türlü zarardan ve ziyandan sorumlu olduğunu, GMC’nin bu yönde uğrayabileceği her türlü zararı aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2. Uygulamaya üye olabilmek için Gıda sektöründe (Örn. Kafe, Restaurant, Pastane, Market, Manav, Fırın) faaliyet göstermek, reşit olmak, tüzel kişi için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve GMC tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmak gerekmektedir.

4.3. Üye, temin etmiş olduğu bilgilerde değişlik meydana gelmesi durumunda sistemdeki kaydını buna uygun olarak güncellemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4. Üyelik Hesabı Sayfası’na erişmek ve Uygulama üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.5. Üye, Üyelik Hesabı üzerinden işbu Sözleşme hükümlerine ve GMC tarafından belirlenen kurallara uygun olarak ürün ilanlarını yayınlayabilecektir. Üye, yayınladığı ilan başına işbu Sözleşme’nin Madde 6.1’inci maddesinde belirtilen bedeli GMC’ye ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.6. Üye, sadece gıda ürünlerine ilişkin ilan vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, kesinlikle taklit/sahte, izin gerektiren ve/veya izni olmayan ürün ve EK-1’de yer alan “Yasaklı Ürünler Listesi”nde yer alan ürünlerin ilanı yayınlamayacaktır Üye’nin EK-1’de yer alan ürünlerin teşhirini yapması halinde, bu fillerin hukuka aykırılığından dolayı GMC’ye yöneltilebilecek talepler veya üçüncü kişilerin marka hakları dahil olmak üzere fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlallerinden kaynaklanabilecek taleplerin tek muhatabı ve sorumlusu Üye olacak olup Üye’nin bu hüküm aksine yapacağı tüm işlem ve eylemlerde hukuki ve cezai sorumluluk kendisine ait olacaktır.

4.7. Üye, ilan açıklama bölümünde ürün fiyatını KDV dahil belirteceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.8. Üye, ilan açıklama bölümünde sadece ürün hakkındaki bilgilere yer vereceğini, reklam içerikli yazı yazmayacağını ve link vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.9. Üye, ekleyeceği fotoğrafların içeriğinde firma logoları veya farklı e-ticaret web sitelerinin link ya da isimleri, ürüne ait fotoğraf yerine kampanya yazısı, telefon numarası veya farklı web sitelerinin link, logo ya da isimlerinin yer almayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.10. Üye, ilanlarda sergilediği ürünlerin teşhirinin ve satışının yürürlükteki mevzuatlar doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmayacağını, herhangi aldatıcı, yanlış veya eksik bilgi içermediğini, son kullanım tarihinin geçmemiş olacağını, ayıplı olmayacağını, hak ihlaline sebep olmayacağını ve ürün ilanlarının yayınlanmasındaki tüm hak, yetki ve sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Üye’nin hukuken üzerinde ilanında belirttiği şekilde tasarruf yetkisi olmayan, mal ve hizmetlere ilişkin ilan vermesi yasaktır.

4.11. Üye, Uygulama dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, GMC’nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, kurumları lekeleyici her türlü davranıştan uzak duracağını, yüklenen bilgi, içerik ve ilanların karalama, kötüleme, itibar zedeleyici beyan, hakaret, iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka veya ahlaka aykırı nitelik taşımayacağını, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Üye’nin bu hüküm aksine yapacağı tüm işlem ve eylemlerde hukuki ve cezai sorumluluk kendisine ait olacaktır.

4.12. Üye, Uygulama’da yayınlayacağı ürünün adedini kendisi belirleyebilecektir. Üye, Uygulama’da yayınladığı ürün adedinden daha az ürünün elinde kalması durumunda ürün adedini buna uygun olarak güncellemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.13. Üye, Uygulama’da yayınladığı ürünün tükenmesi durumunda ilanını buna uygun güncellemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.14. Üye, üyelik aşamasında Uygulama’ya sunmuş olduğu telefon numarasının ilan ile birlikte yayınlanmasına ve ürün ilanını inceleyen Kullanıcı’lar için ulaşılabilir olmasına onay verdiğini ve Üye tarafından sunulmuş olan telefon numarası Uygulama içinde kamuya açık hale geleceğinden, GMC’nin Üye tarafından sunulmuş olan telefon numarasının güvenliğinden sorumluluğu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.15. Üye, Üyelik Hesabı aracılığıyla Uygulama üzerinde yayınladığı tüm ilanlarla ve içeriklerle bağlıdır ve bunlardan kaynaklanan tüm taahhütlerinden sorumlu olacaktır. GMC, Üye’nin işbu Sözleşme koşullarına ve Uygulama’da beyan edilen kural ve şartlara uymaması, Üye’nin Uygulama’ya girdiği ilan ve içeriklerin işbu Sözleşme ve Uygulama’da yayınlanan kural ve koşullara uygun olmaması, hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi, GMC tarafından belirlenen içerik kategorileri kapsamında yer almaması veya yanlış bölümde yer alması, üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması sebebiyle, Üye’ye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir, Üye’nin üyeliğine son verebilir ve işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.Üye, böyle bir durumda ilgili Hizmet için ödemiş olduğu bedelin iadesini GMC’den talep ve dava etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.16. Üye, her türlü reklam ve ilanın Uygulama’da yayınlanmasını sağlayacak gerekli teknik altyapının oluşturulması için GMC ile tam işbirliği içinde olmayı ve bunun için gerekli her türlü belgeyi temin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

4.17. Üye, Uygulama’yı kendi veya üçüncü bir kişi adına, bir veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak ve diğer Üye’lerin kişisel bilgilerine erişmek ve başka bir sisteme indirmek amacıyla kullanmamayı kabul beyan ve taahhüt eder.

4.18. Üye, Uygulama’nın veya Uygulama’ya bağlı sistem veya ağ altyapısının savunmasızlığını incelememeyi, denememeyi, yük getirmemeyi, taramamayı, test etmemeyi, güvenlik veya doğrulama önlemlerini ihlal etmemeyi, Uygulama’nın veya Uygulama üzerinde yürütülen herhangi bir işlemin usulüne uygun çalışmasını engellememeyi kabul eder. Üye, Uygulama’nın herhangi Üye’sine ait bilgileri takip etmez ve güvenli kullanımını engellemez, Uygulama’nın veya Uygulama’ya bağlı herhangi bir sistemin herhangi bir kısmı veya özelliğine hackleme, parola çözme veya diğer yasadışı veya yetkisiz araçlar yoluyla yetkisiz erişim sağlama girişiminde bulunmaz.

4.19. Üye, Uygulama dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.20. Üye, Uygulama veya İçerik’in tamamına veya bir kısmına veya Uygulama ile bağlantılı sistem veya ağlara, GMC veya Üyeler’in sunucularına, Uygulama üzerinde sunulan herhangi bir servise; erişmek, elde etmek, kopyalamak, izlemek, sorgulamak, çoğaltmak veya atlamak, veya Uygulama üzerinden verilmeyen herhangi bir yolla bir malzeme, doküman veya bilgiyi elde etmek veya elde etmeye çalışmak amacıyla bir otomatik cihaz, program, algoritma, metodoloji veya bunlara benzer ya da eşdeğer manuel proses, gereç kullanmayacaktır.

4.21. Üye, GMC’nin, Uygulama’da tüm Üyeler tarafından sağlanan içerikler de dâhil olmak üzere her türlü ilanın, bilginin, içeriğin ve görselin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bu içerik ve ilanların Uygulama üzerinden teşhirinin hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu ilan ve içeriklerden ve bunlar sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı GMC’nin, GMC çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

4.22. Üye, Websitesi’ne kendisi tarafından iletilmiş olan her türlü ilan, içerik ve görsel üzerinde her daim hak sahibi olmaya devam edecektir. Bununla birlikte Üye, söz konusu içeriğin, reklam ve tanıtım için hazırlanan ekran görüntüleri ve her türlü görsel ve içerikte kullanılmasına (örneğin, Uygulama’nın reklamında ve dijital pazarlama faaliyetlerinde anlık olarak görünmesi) yönelik olarak gerekli her türlü hak ve yetkiyi, süre ve yer kısıtlaması olmaksızın ve bilabedel GMC’ye tahsis ettiği kabul, taahhüt ve beyan eder.

4.23. Üye, Uygulama’da yürüttüğü tüm faaliyetlerini Uygulama’ya teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, Uygulama’ya sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı, vb. gibi içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını, bu madde hükmünün uygulanması amacıyla GMC tarafından talep edilen önlemleri derhal alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.24. GMC, Uygulama’da verilen hizmetin sürekli aktif ve erişilebilir olacağına, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler yaşanmayacağına dair hiçbir surette garanti vermemektedir. GMC özellikle yargı ve sair yetkili resmi merci karar ve uygulamaları, mücbir sebepler, üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, internet bağlantı hizmeti sağlayan kuruluşlardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış kullanım, GMC’den kaynaklanabilecek teknik arıza ve sair aksaklıklar, tamir çalışmaları veya diğer yönlendirmeler sonucu meydana gelen aksaklıklar konusunda hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. Üye, Uygulamaya erişimden, Uygulamada yer alan bilgilerin, hizmetlerin gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl her türlü zarardan her nam altında olursa olsun GMC, yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri ve/veya Uygulama hizmetlerini hazırlayan kişilerin sorumlu tutulmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.25.Uygulama, GMC’nin kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Üye, GMC’nin bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.26. Üye, GMC’nin yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; Üye’lere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu sebeple GMC’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bunun haricinde Üye’nin Uygulama üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kurumun haklarının ihlal edildiği iddiası ile GMC’ye bildirimde bulunulması halinde; Üye’nin bildirdiği ad-soyad/ticari unvanı bilgileri ve gerekli şirket bilgilerini GMC ilgili kişi ya da kuruma verebilir.

 1. GMC’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. GMC, işbu Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesinde bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili Uygulama’da belirtilen açıklamalar ve işbu Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dâhilinde yerine getirmeyi, işbu Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; GMC her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.

5.2. GMC, Üye tarafından işbu sözleşmenin akdedilmesi esnasında ve üyelik boyunca temin edilen şahsi ve ticari bilgileri güvenli bir ortamda saklayacaktır. GMC, bu bilgileri Hizmetler’in tam ve gereği gibi işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, istatistiki değerlendirmelerin yapılması amacıyla kendisinin ve iş ortaklarının faaliyetlerinin, uygulamalarının reklamı, pazarlanması, ilanı, kredibilite sorgusu ve sair amaçlarla, kullanabilir ve belirtilen sebeplerle sınırlı olmak kaydıyla üçüncü kişilere açıklanabilir. Bu anlamda Üye, kendine ait bilgilerin GMC tarafından işbu madde hükmüne göre kullanılıp saklanmasına rıza gösterecektir.

5.3. GMC’nin, Üye’nin Uygulama’da yayınladığı herhangi bir içeriğin yürürlükteki mevzuata aykırı olduğunu tespit etmesi halinde bu içeriği derhal kaldırma hakkı her zaman saklıdır. Böyle bir durumda Üye, her ne isim altında olursa olsun GMC’den herhangi bir tazminat talep edemez.

5.4. GMC’nin dilediği zaman Uygulama’nın içeriğini değiştirme, Üye’lere ve Kullanıcı’lara sağlanan herhangi bir Hizmet’i değiştirme ya da sona erdirme hakkı mevuttur. Böyle bir durumda Üye her ne isim altında olursa olsun GMC’den herhangi bir tazminat talep edemez.

5.5. GMC, işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerinin bir kısmını veya tamamını, herhangi bir kısıtlama olmaksızın temlik edebilir, devredebilir veya alt lisanslayabilir.

 1. MALİ HUSUSLAR

6.1. Yayınlanan ilan başına ücret bedeli 1 (BİR) TL’dir. Uygulama’da yayınlanacak ilan başına ücret bedelini belirleme hak ve yetkisi GMC’ye ait olup, GMC dilediği zaman ilan başına ücret bedelinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir.

6.2.Üye’ler tarafından yayınlanan ilanlara ilişkin toplam bedel GMC tarafından aylık olarak faturalandırılacaktır. GMC, Üye’nin ilgili ay içerisinde yayınladığı ilan kadar, ilan başına Madde 6.1’inci maddesinde belirtilen bedeli içeren faturayı Üye’nin ilanı yayınladığı ayı takip eden ayın ilk günü Üye’ye gönderecektir. (Örn. Üye Mart ayında 5 adet ilan yayınlamış ise 5 adet ilanın toplam beledi, 1 adet ilan yayınlamış ise 1 ilanın bedeli Nisan ayının birinci günü faturalandırılarak Üye’ye gönderilecektir. )

6.3. GMC tarafından Üye’ye gönderilecek olan faturalar Üye’nin Uygulama’ya üye olurken bildirdiği (Şirket adı, Adres, Vergi Dairesi, Vergi No) bilgiler doğrultusunda hazırlanacaktır.

6.4. Üye, yayınladığı ilan başına işbu Sözleşme’nin Madde 6.3’cü maddesinde belirtilen bedeli ilanları yayınladığı ayı takip eden ve GMC tarafından faturanın gönderildiği ayın 15. gününe kadar GMC’nin bildirmiş olduğu banka hesabına ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt etmektedir. (Örn. Üye Mart ayında 5 adet ilan yayınlamış ise 5 adet ilanın toplam beledini, 1 adet ilan yayınlamış ise 1 ilanın bedelini Nisan ayının onbeşinci gününe kadar GMC’nin bildirdiği banka hesabına ödeyecektir.) Üye yayınlamış olduğu ilanlara karşılık ilanları yayınladığı ayı takip eden ve GMC tarafından faturanın gönderildiği ayın 15. gününe kadar ödeme gerçekleştirmediği takdirde temerrüde düşmüş sayılır. Üye, gecikme halinde %10 gecikme faizi ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.5. Uygulama’ya üyelik ücrete tabi değildir. Ancak Uygulama’da sunulan ve Üye tarafından seçilecek olan ek hizmetler, içeriğine veya GMC’nin belirlediği kullanım koşullarına göre ayrıca ücretlendirilecektir.

 1. SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ, FESHİ VE TAZMİNAT

7.1. İşbu Sözleşme, Üye tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girecek olup, yürürlük tarihinden itibaren belirsiz süreli olarak geçerlidir.

7.2. Taraflar, herhangi bir sebebe dayanmaksızın ve tazminat ödeme yükümlülüğü altında bulunmaksızın, yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla işbu Sözleşme’yi her zaman feshedebilir. Sözleşme’nin GMC tarafından bu suretle feshedilmesi halinde Üye, fesih tarihine kadar GMC tarafından sunulan hizmete ilişkin bedelleri ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

7.3. Taraflar’dan birinin iflas etmesi, iflasın ertelenmesi talebinde bulunması, acze düşmesi, konkordato teklifinde bulunması, kayyum atanması, tasfiyeye girmesi veya hakkında fesih davası açılması hallerinde, Sözleşme kendiliğinden sona erecektir.

7.4. Üye, işbu sözleşme koşullarına ve Uygulama’da beyan edilen kural ve şartlara uymaması halinde GMC’nin Sözleşme’yi derhal fesih hakkı bulunduğunu kabul eder. Bunların yanında GMC Sözleşme’yi feshetme hakkını kullanmasa dahi, söz konusu aykırılık hallerinde GMC Hizmetler’i geçici olarak durdurma ve askıya alma hakkına her zaman sahip olacaktır.

7.5. Üye, işbu Sözleşme’nin hükümlerinden birini ihlal etmesi ve/veya Uygulama’da beyan edilen kural ve şartlara uyulmaması sebebiyle GMC’nin doğrudan veya dolaylı olarak uğramış olduğu her türlü hukuki/idari/cezai zararı, kaybı, masraf
ı, gideri ve üçüncü kişilerin taleplerini GMC’nin herhangi bir makama başvurmasına gerek olmaksızın ve ilk talebi üzerine, tamamen ve derhal tazmin etmekle yükümlüdür. Şüpheye mahal bırakmamak adına, GMC’nin söz konusu hakkını kullanması GMC’nin Sözleşme’yi feshedip feshetmemesinden bağımsızdır ve GMC Sözleşme’yi feshetmeksizin söz konusu tazminata hak kazanır.

7.6. Üye, GMC aleyhine dava, tüketici şikayeti, savcılık soruşturması ve icra takibi de dahil olmak üzere herhangi bir yasal takibin başlatılması veya bankalardan, bakanlıklardan, adli veya idari makamlardan, emniyet müdürlüklerinden ve diğer tüm sair özel kuruluş ya da kamu kuruluşları tarafından herhangi bir bilgi veya belgenin talep edilmesi halinde GMC’nin kendisini savunması veya talep edilen bilgi ya da belgeleri sunması için gereken tüm bilgi ve belgeleri derhal temin edecektir. Üye tarafından, talep edilen süre içinde GMC’ye temin edilmeyen bilgi ve belgeler nedeniyle doğacak her türlü zarar ve/veya ceza, Üye’ye yansıtılacaktır.

 1. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ VE BİLDİRİMLER

8.1. Üye, işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda onaylayarak, Sözleşme’ye taraf ve Sözleşme’nin hükümleriyle bağlı olacaktır. GMC gerekli olduğuna kanaat getirdiği takdirde işbu Sözleşme’nin hüküm ve şartlarını tek taraflı olarak uygun göreceği herhangi bir zamanda değiştirme hakkına sahiptir. Şüpheye mahal vermemek adına, GMC belirli hizmetlerin kısmen ya da tamamen ücretli hale gelmesine ilişkin olanlar da dahil olmak üzere Sözleşme’ye eklemeler yapma hakkına da sahiptir.

8.2. Söz konusu Sözleşme değişiklikleri GMC tarafından;

(I) Üye’nin Uygulama’ya üye olurken bildirdiği adrese e-posta gönderilmesi,

(II) Uygulama’da yayınlanması,

yollarından biriyle yapılabilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

8.3. Şüpheye mahal vermemek adına, GMC Sözleşme’nin imza tarihinden sonra meydana gelen mevzuat değişiklikleri gereği yapmak zorunda olduğu Sözleşme değişikliklerini Üye’ye bildirmekle yükümlü değildir. Ayrıca Uygulama üzerinde sunulacak olan Hizmetler’in ve GMC tarafından uygulanan kampanyaların detayları, ürünlerin sergilenme süreleri, ek imkânlar ve teknik özellikler GMC tarafından önceden habersiz olarak değiştirilebilecektir. GMC tarafından yapılan değişiklikler yayınlanma tarihinde yürürlüğe girecek ve bağlayıcı olacaktır, Üye işbu değişikleri Uygulama’dan takip etmek ve değişikliklerin gereklerini yerine getirmekle yükümlüdür.

8.4. Taraflar, Üye’nin Uygulama’ya üye olurken bildirdiği e-posta adresi vasıtasıyla veya fiziki posta adreslerine iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek bildirimler aracılığıyla iletişim kuracaklardır. Üye’nin işbu Sözleşme’de belirttiği e-posta adresine mail gönderimi yazılı iletişim olarak kabul edilecek olup, Üyenin e-posta adresini düzenli olarak kontrol etme ve yükümlülüğü olacaktır. Üye’nin bildirmiş olduğu adres ve/veya e-posta adreslerinin değişmesi durumunda, değişikliğin yazılı olarak derhal diğer Taraf’a bildirilmediği takdirde son adres ve/veya e-posta adreslerine yapılan bildirimler geçerli ve bağlayıcı kabul edilecektir.

8.5. Karşı Taraf’ın temerrüdüne, Sözleşme’nin feshine ve Sözleşme’den dönmeye ilişkin bildirimler hakkında da işbu Sözleşme’nin Madde 8.4’ü uygulanacaktır.

 1. GİZLİLİK

9.1. Gizli Bilgi; bu sözleşmenin ekleri ile birlikte bütün içeriği, Taraflar’ca karşı Taraf’a yazılı olarak veya elektronik ortamda teslim edilen her türlü bilginin yanı sıra sözleşme dolayısıyla Taraflar’ın vakıf olduğu ve karşı Taraf’ça geliştirilmiş herhangi bir bilgi, bir Taraf’ın patent, lisans ve telif hakları gibi bütün fikri ve sınai mülkiyet hakları ve mali hakları ile, ticari marka, ticari sır, her türlü iyileştirme fikri, icat, yöntem, iş ve her türlü yenilik dahil kendisinin yazdığı, bulduğu, geliştirdiği, yapmayı veya uygulamaya döktüğü ve bunlarla sınırlı olmaksızın, veri tabanı, bilgisayar programları ve bunların dokümanları, şifreleme teknikleri, prosesler, reklam, ambalajlama ve pazarlama planları ürün planları, teknik planlar, iş stratejileri, stratejik ittifaklar ve ortaklar, mali bilgiler, mühendislik verileri, ürün ve servislere ait veriler, her türlü yöntem ve prosesler, tahminler, personel bilgileri, ticari sırlar, ürün tasarım kabiliyetleri, şartnameler, potansiyel ve gerçek müşterilerin kimliği, tedarikçiler ve bir tarafın diğer tarafa temin ettiği her türlü doküman, malzeme, bilgi ve belgeler dahil, her türlü şifahi, yazılı, grafiksel veya makine veya bilgisayarlarda okunabilir bilgiyi kapsar. Gizli bilgi ve veriler, yazılı olarak gizli veya müseccel oldukları belirtilmese dahi gizli bilgi olarak kabul edilir.

9.2. Taraflar, Gizli Bilgi’nin, kendi çalışanları ya da temsilcileri tarafından, bu sözleşmenin hükümlerini ihlal edecek biçimde ifşa edilmesini ya da dağıtılmasını önleyecek her türlü önlemi kendi bünyesinde almayı taahhüt eder. Taraflar’dan biri veya çalışanları, bir bilginin gizli olup olmadığı hususunda tereddüte düşerlerse, diğer Taraf aksini belirtilmedikçe o bilginin gizli olduğunu varsayıp o şekilde hareket edeceklerdir.

9.3. Taraflar’ın bu madde kapsamındaki yükümlülükleri sözleşme süresi ile sınırlı olmayıp, söz konusu gizlilik yükümlülüğü, Taraflar’ın işbu sözleşme konusuna dahil ettiği ve görevlendirdiği personelinin sır saklama yükümlülüğünü de içermektedir ve süresi sözleşme bitiminden itibaren 10 (on) yıldır.

9.4. Taraflar, Gizli Bilgiler’i gizli tutacak ve alıcı Taraf’ın, ifşa eden Taraf’ın önceden yazılı onayını alması veya söz konusu ifşaatın uygulanan kanunlar veya bir mahkeme emri tarafından gerekli kılınması halleri haricinde, herhangi bir üçüncü tarafa ifşa etmeyeceklerdir. GMC’nin Gizli Bilgiler’i Üye’ler arasında çıkan uyuşmazlıklarda diğer Üye’lerin ve Kullanıcılar’ın yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsamlı sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Üye ve Kullanıcılar’a iletebilme hakkı saklıdır.

 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

10.1. APPY markası ve logosu, Uygulama’nın tasarımı, yazılımı ve bunlara ilişkin olarak GMC tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile GMC’nin mülkiyetindedir.

10.2. Üye, GMC’nin izni olmaksızın Uygulama ve/veya İçerik’in tamamı ya da bir bölümünü kopyalayamaz, değiştiremez, başka bir sitede teşhir edemez, paylaşamaz, hiçbir amaçla yayamaz, kaydedemez, çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz, pazarlayamaz, kiralayamaz, satamaz, üçüncü kişilerin erişimine/kullanımına sunamaz ve/veya üçüncü kişilere iletemez veya revize ederek, ekleme yaparak ya da bir kısmını değiştirerek farklı bir biçimde kullanamaz, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla GMC ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete giremez veya benzeri bir faaliyet yapamaz.

10.3. Üye, GMC’nin ve üçüncü şahısların fikri mülkiyet hukuku kapsamındaki haklarını ihlal etmeyeceğini, telif haklarına saygılı olacağını, haksız rekabette bulunmayacağını ve üçüncü şahısların ticari sırlarına ve özel hayatlarına saygılı olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. GMC, üçüncü kişilerin veya GMC’nin fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek nitelikte faaliyet gösteren Üye’nin sözleşmesini feshetme hakkını saklı tutmaktadır. Üye, bu madde hükmünün ihlal etmesi halinde Sözleşme’nin Madde 7.5’inin uygulanacağını kabul eder.

 1. MÜCBİR SEBEP

11.1. Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Taraflar’dan birinin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar (“Mücbir Sebep”) Taraflar’dan herhangi birinin (“Etkilenen Taraf”) bu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Etkilenen Taraf, diğer Taraf’a yazılı olarak derhal bu Mücbir Sebep’i, bununla ilgili tüm detayları ve delilleri ve bu durumun muhtemel süresini bildirmekle yükümlüdür. Etkilenen Taraf Mücbir Sebep’in sonuçlarını engellemek veya hafifletmek için makul çabayı göstermekle yükümlüdür.

11.2. Etkilenen Taraf, bu maddede yer alan yükümlülüklerine uymuş olması kaydıyla, ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Sözleşme’nin bir ihlali olarak kabul edilmeyerek, ifa için gerekli olan süre, söz konusu gecikmenin süresine eşit bir süre ile uzatılır.

 1. TARAFLARIN İLİŞKİSİ

Sözleşme’nin her bir tarafı birbirinden bağımsız olup, İşbu Sözleşme’nin hiçbir hükmü, Taraflar veya onların külli veya cüz’i halefleri arasında bir acentelik, bayilik, distribütörlük, işçi-işveren ilişki, ortaklık veya ortak girişim ilişkisi kurulduğu şeklinde yorumlanamaz.

 1. SÖZLEŞMENİN DEVRİ

Üye, GMC’nin önceden yazılı onayını almaksızın işbu Sözleşme’deki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

 1. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

14.1. İşbu Sözleşme’nin ekleri, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını teşkil eder ve işbu Sözleşme’yle birlikte göz önüne alınır ve yorumlanır.

14.2. İşbu Sözleşme, Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmakta ve işbu Sözleşme’nin konusuna ilişkin olarak Taraflar arasındaki sözlü veya yazılı önceki tüm taslakları, anlaşmaları, düzenlemeleri ve mutabakatın ilga etmektedir.

14.3. Her bir Taraf, kendisinin işbu Sözleşmede bilhassa yer alanlar haricinde herhangi bir beyana, taahhüt veya mutabakata itibar ederek işbu Sözleşmeyi akdetmediğini ve bu bakımdan Sözleşme’de öngörülmeyen herhangi bir hakkı ileri süremeyeceğini kabul ve teyit eder.

 1. BÖLÜNEBİLİRLİK

İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

 1. TADİL VE FERAGAT

Taraflar’dan birinin Sözleşme’de kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

 1. UYGULANACAK HUKUK, UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE DELİL SÖZLEŞMESİ

17.1. İşbu Sözleşme münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır.

17.2. İşbu Sözleşme’den kaynaklanan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

17.3. İşbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Taraflar’ın resmi defter ve ticari kayıtları ile GMC’nin veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

17 (onyedi) madde ve 1 (bir) ekten ibaret bu Sözleşme, Taraflar’ca her bir hükmü okunarak, Üye tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

EK-1 YASAKLI ÜRÜNLER LİSTESİ

 1. Airbag ve ekipmanları
 2. Alım-satımı devlet iznine tabi olan ürünler
 3. Alkollü içecekler
 4. Askeri teçhizat
 5. Ateşli silahlar ve bıçaklar
 6. Canlı hayvan
 7. Cinsel aktiviteye ilişkin ürünler
 8. Çalıntı mallar, seri numarası çıkarılmış ürünler
 9. Deneme Boyu / numune (tester) parfüm ve sair kozmetik ürünleri
 10. Diğer kurum, kuruluş ve e-ticaret platformlarına ait hediye çeki ya da indirim kuponları
 11. Dinleme cihazları
 12. Emniyet kemeri adaptörü
 13. Hisse senedi, tahvil, bono
 14. İlaç testlerini geçmeye yönelik yardımcı maddeler
 15. İnsan ve diğer canlı organları
 16. Kaçak ve ithalatı yasak ürünler
 17. Kişilik hakları
 18. Kopya ve bandrolsüz ürünler
 19. Kültür ve tabiat varlıkları
 20. Maymuncuk ve kilit açıcılar
 21. Mucizevi tedavi ürün veya hizmetleri, falcılık ve büyücülük ve sair hizmetler
 22. Pornografik içerikli malzemeler
 23. Promosyon ürünleri
 24. Radar dedektörleri
 25. Reçeteli ilaçlar, lensler ve gıda takviyeleri
 26. Resmi kıyafetler ve üniformalar
 27. Sahte veya replika ürünler
 28. Sosyal ağ ve diğer internet üyelik hesapları
 29. Şans oyunları biletleri
 30. Taşıtların yönetim sistemine müdahale amacıyla kullanılan cihaz ve teçhizat
 31. Telif hakkını haiz ürünler
 32. Telsiz ve komünikasyon cihazları
 33. Toplu elektronik posta adresleri ve listeleri
 34. Tütün mamulleri ve elektronik sigaralar
 35. TV dekoderleri ve şifreli yayın çözücüler
 36. Uyuşturucu maddeler
 37. Ürün özelliği taşımayan satışlar
 38. Ürün vasfına sahip olmayan listelemeler
 39. Web ortamında saldırma ve program kırma yazılımları
 40. Yanıcı ve patlayıcı maddeler
 41. Yasaklı hayvan türleri
 42. Yasaklı yayınlar
 43. Son kullanım tarihi geçmiş ürünler

Leave A Comment